Üks peamiseid teostusmõõdistuste liike, mida geodeedid teostavad, on tehnovõrkude teostusmõõdistamine:

 

  • siderajatiste teostusjoonised
  • elektrirajatiste teostusjoonised
  • tänavavalgustuse teostusjoonised
  • vee- ja kanalisatsioonitrasside teostusjoonised
  • sadeveekanalisatsiooni- ja drenaažitrasside teostusjoonised
  • gaasitrasside teostusjoonised
  • soojatrasside teostusjoonised
geoaluse mõõtmine

Teostusmõõdistamine ja teostusjoonised

Teostusmõõdistamine on valminud ehitiste asukoha ja tehniliste karakteristikute fikseerimine ning dokumenteerimine. Teostusmõõdistuse tulemusena koostab geodeet teostusjoonise.

Teostusmõõdistamine ja teostusjooniste koostamine toimub vastavalt määrusele "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded". Mitmed suuremad trassivaldajad on lisaks kehtestanud omad nõuded, mida geodeedid trasse mõõdistades ning teostusjoonist koostades peavad järgima.

Lisaks trassidele teostame ka muude objektide ehitusjärgset teostusmõõdistamist. Siia kuuluvad näiteks vundamendid, hooned, teed, platsid, kraavid, tiigid või muud ehitised.

Vastavalt kliendi vajadusele teeme ehitamise ajal vajalikke kontrollmõõdistamisi: kaeve- ja mullatööd, vundamendid, betoonitööd, kandevkonstruktsioon jne. Mõõdistusandmete põhjal koostame teostusjoonised ning teostame ka mahtude arvutuse.