Teostame järgmiseid markšeideritöid:

  • karjääride markšeidermõõdistamine, kaevandatud maavara mahu arvutamine, jääkvaru arvutamine

  • ladude mõõdistamine ja mahu määramine

  • kaeviste mõõdistamine ja mahuarvutus

  • mäeeraldise ja teenindusmaa piiride väljamärkimine

  • reeperite paigaldamine

  • projekteeritud  rajatiste väljamärkimine

  • muud markšeideritööd

Markšeideritööd

markseider

Markšeideritöö on maavara kaevandamisel tehtav mõõdistamine ja dokumenteerimine.