OÜ GEOBÜROO maamõõtjad teostavad kõiki katastrimõõdistamis- ja maakorraldustöid:

 

  • piirimärkide taastamine looduses
  • katastriüksuste jagamine
  • katastriüksuste liitmine
  • plaani alusel moodustatud katastriüksuste ülemõõdistamine
  • katastriüksuste piiride muutmine
  • olemasolevate katastriüksuste ülemõõtmine täpsema tulemuse saamiseks
  • maa munitsipaliseerimine
  • maa riigi omandisse jätmine
  • maa erastamine
  • maa tagastamine
maakorraldus

Maakorraldustööd ja katastrimõõdistamine

Maakorraldustööde ja katastrimõõdistamise teostamisel on maamõõtja peamisteks toiminguteks maa mõõdistamine, piirimärkidega tähistamine ja katastriüksuse toimiku koostamine. Maakorraldustööde tegemise õigus on ainult maakorraldustööde litsentsi omaval maamõõtjal.

Katastrimõõdistamine toimub vastavalt "Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise korrale". Maamõõtjad on kohustatud teostama töid vastavalt sellele korrale ning maamõõdutööde vastavust katastrimõõdistamise korrale kontrollib Maa-amet.

Vajadusel aitavad üles leida või taastavad meie maamõõtjad varem mõõdistatud kuid kaduma läinud piirimärgid looduses.

Juhul kui Te ei tea, kus piirimärgid ja piirid tegelikult looduses asuvad, korraldame katastriüksuse mõõdistamise, piirimärkidega maastikul tähistamise ning vajadusel täpsustatud andmetega uuesti katastrisse kandmise.