Hoonete mõõdistamine


Inventariseerimine ja mõõdistusprojektid

 

Olemasolevate hoonete mõõdistamine. Hoone mõõdistamise tulemusena koostame asendiplaani, korruste plaanid, lõiked ja vaated.

 

Hoonete inventariseerimise puhul toimub lisaks jooniste koostamisele pindalade ja mahtude arvutus ning eksplikatsioonide koostamine. Töö tulemusena valmib rajatise või hoone mõõdistusprojekt.

 

Lisaks hoonete inventariseerimisele kuulub meie tegevusalade hulka ka mitmesuguste rajatiste inventariseerimine ja mõõdistusprojektide koostamine.

 

geoaluse mõõtmine