Teenused

 

Topo-geodeetiline mõõdistamine - geodeetilised alusplaanid ehk geoalused erinevate projektide ja detailplaneeringute koostamiseks.

 

Katastrimõõdistamine ehk maakorraldustööd - piirimärkide taastamine looduses; katastriüksuste mõõdistamine ning toimikute koostamine - kinnistute jagamine ja liitmine; olemasolevate katastriüksuste piiride muutmine ja ülemõõdistamine täpsema tulemuse saamiseks (kontrollmõõdistamine); plaani alusel moodustatud kinnistute mõõdistamine; piiri kindlakstegemine.

 

Hoonete mõõdistamine - olemasolevate hoonete detailne mõõtmine; korruste plaanide, lõigete ja vaadete koostamine; inventariseerimine; mõõdistusprojektid.

 

Teostusmõõdistamine - elektri-, side-, gaasi-, kanalisatsiooni- ja veetrasside, tänavavalgustuse, teede ja muude ehitiste teostusjoonised.

 

Ehitusgeodeesia - ehitiste ehituseelne mahamärkimine; hoone telgede märkimine; kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine; erinevad kontrollmõõdistamised; mahtude arvutus; muud märkimistööd.

 

Markšeideritööd - karjääride mõõdistamine, kaevandatud mahtude ja jääkvaru arvutamine, ladude mahuarvutused jne.

geoaluse mõõtmine

"Kapten, kirikuhärrä ja maamõõtja piäväd koolitud mehed olema."

- Eesti vanasõna