Ehitusgeodeesia

 

Ehitusgeodeetilised tööd, märkimistööd

 

Lisaks teostusmõõdistamisele teostame veel järgnevaid ehitusgeodeesiaga seotud töid:

 

  • hoone mahamärkimine ja kontrollmõõdistamine - hoone nurkade mahamärkimine, hoone telgede märkimine, hoone detailide projektijärgse asukoha mahamärkimine

  • teede märkimistööd ja kontrollmõõdistamine - ehitatavate teede ja tänavate mahamärkimine ja ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

  • tehnovõrkude märkimistööd ja kontrollmõõdistamine - ehitatavate trasside mahamärkimine ja ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

  • muud ehitiste mahamärkimine

  • kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine

  • kontrollmõõdistamine - erinevad ehituslikud kontrollmõõdistamised

  • mahuarvutus - kaeve- ja mullatööde mahtude arvutus

  • muud ehitusgeodeetilised tööd

 

geoaluse mõõtmine