OÜ GEOBÜROO on loodud 2007. aasta jaanuaris.

Äriregistri kood: 11322468
Käibemaksukohuslase number: EE101118215

Firma tegevusaladeks on maamõõdutööd, geodeesia ning markšeideritööd.

 

Meie maamõõdubüroo meeskond koosneb erialase hariduse ja pikaajalise töökogemusega geodeetidest. Oleme töötanud geodeesia valdkonnas üle 20 aasta. Kogenud geodeedid ja kaasaegne tehnika võimaldavad meil pakkuda kvaliteetset maamõõdutööd.

 

Mõõdistustööde teostamiseks kasutame Trimble, Leica ja Spectra Precision geodeesiaseadmeid.

Joonestamiseks ja mahuarvutusteks kasutame AutoCAD LT, AutoCAD Civil 3D tarkvara ning Bentley Microstation V8i töökeskkonda koos lisaprogrammiga Digicad.

 

Omame kõiki erialaseks tegevuseks vajalikke litsentse ja registreeringuid:

Maakorraldustööde tegevuslitsents nr 642MA-k Timmo Tamm (litsentsi väljaandja Maa-amet)

  • katastrimõõdistamine ja maakorraldustööd

Majandustegevuse registri (MTR) registreering nr EEG000115

  • ehitusgeodeetilised ja –geoloogilised uuringud: ehitusgeodeetilised tööd (märkimistööd, teostus- ja kontrollmõõdistused),

  • ehitusgeodeetilised uuringud (ehitus- ja/või planeeringuala geodeetilised uurimistööd projekteerimiseks ja/või planeerimiseks),

  • insenertehnilised geodeesiatööd: (ehitiste vajumisvaatlused, ülesmõõdistamised, mahumäärangud jms insenergeodeetilised tööd).